China

TR-Electronic (Beijing) CO., LTD.

Building G3
Baiyiwen Park
Jiu Xian Qiao Nan Road No. 9
Chaoyang District
CN-100027 Beijing, P.R. China
Tel.: +86 / 10 - 582 386 55
Fax: +86 / 10 - 582 372 10
E-Mail: lu.yu(at)tr-electronic.de
Homepage: www.tr-electronic.com.cn


Hong Kong

TR-Electronic (Beijing) CO., LTD.

Building G3
Baiyiwen Park
Jiu Xian Qiao Nan Road No. 9
Chaoyang District
CN-100027 Beijing, P.R. China
Tel.: +86 / 10 - 582 386 55
Fax: +86 / 10 - 582 372 10
E-Mail: lu.yu(at)tr-electronic.de
Homepage: www.tr-electronic.com.cn


Republic of Korea

MSIntech Co., Ltd.

B-306 SK Twintech Tower
345-9 Gasan-dong/Geumcheon-gu
KR - 08589 Seoul
Tel.: +82 2 334 0577
Fax: +82 2 862 1591
E-Mail: sales(at)msintech.com
Homepage: www.msintech.com

Taiwan

TR-Electronic (Beijing) CO., LTD.

Building G3
Baiyiwen Park
Jiu Xian Qiao Nan Road No. 9
Chaoyang District
CN-100027 Beijing, P.R. China
Tel.: +86 / 10 - 582 386 55
Fax: +86 / 10 - 582 372 10
E-Mail: lu.yu(at)tr-electronic.de
Homepage: www.tr-electronic.com.cn